Prawo cywilne

 • sprawy o zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • użytkowanie wieczyste i służebność,
 • ochrona własności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowania,
 • sprawy o podział majątku,
 • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
 • umowy cywilnoprawne,
 • uznawanie wyroków sądowych zagranicznych,
 • postępowania egzekucyjne.