Prawo gospodarcze

  • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
  • postępowania rejestrowe,
  • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • porady i opinie prawne,
  • kompleksowa obsługa należności.