Prawo karne

  • ochrona na każdym etapie postępowania karnego,
  • pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym,
  • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym.