Prawo pracy

  • opracowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
  • porady prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
  • reprezentowanie w sporach z pracodawcą lub pracownikiem,
  • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, z tytułu wypadku przy pracy, itp.